Проблема влади у праці Г.Лассуела та А.Кеплена «Влада і суспільство»

Posted By on 16.09.2013

Гарольд ЛассуелАвтор: Мар'яна ЖИЛА

Проблему поняття  «існування» влади у суспільстві давно намагаються вирішити і пояснити.  Адже суспільство-це самодостатня,  соціальна система,  яка пов’язана взаємодією індивідів,  груп,  а також родинними,  груповими,  класовими, національними зв’язками.  Але знаючи природу самого суспільства, природу держави,  як організації цієї системи, можна говорити тут й про відносини підпорядкування, владні відносини.  Адже в будь-якому «здоровому» суспільстві будуть ті хто «має більше влади» і ті хто нею не наділений.  Проте ці відносини повинні регулюватися самим суспільством,  на мою думку,  щоб перевага не збільшувалася на користь когось одного.  Отже,  у будь-якому суспільстві владні відносини є обов’язковим  і є своєрідним рушієм для прийняття рішень.

Питання влади і суспільства цікавило багатьох науковців. Проте висвітлилося воно у праці американського політолога, представника біхевіористського підходу до вивчення політичної науки Г. Лассуелла та ще один представник біхевіористської школи А. Кеплен у своїй праці «Влада і суспільство».  В співпраці науковців робота вийшла у 1950 році.

Цю працю можна трактувати з точки зору як політології, так і психології. Можливо вплив мають самі автори, адже вони, зокрема Г. Лассуелл, розглядав політику, владу з точки зору певних психологічних процесів індивіда чи групи. Так в праці суспільство розглядається як сукупність індивідів з різною політичною і соціальною культурою і різним впливом на соціальні рішення. Влада,  в свою чергу, виступає як міжособистісні відносини. Влада розглядається через поняття поведінки, чи то людини зокрема. чи то всього суспільства. Влада проявляється не безпосередньо в управлінських рішеннях політичних інститутів, в функціях держави, а через поведінку соціуму. Влада у праці розглядається як спосіб впливу. цей вплив може бути різним. Оскільки він може виглядати як певна «повинність» перед  статусом того хто «вище», а може виглядати як певна погроза-впливу, суворого підпорядкування і відповідання в разі недотримання. Влада належить тому хто має доступ до прийняття рішень. Влада за Лассуеллом і Кепленом це безпосередня участь у прийнятті рішень. Тобто один індивід має владу над іншим по відношенню до певної цілі, чи інтересу, якщо він бере участь у прийняття рішень, які впливають на іншого індивіда у відношення до тієї ж цінності. Таке співвідношення викликає ніби певне циркуляцію, тобто завжди є той хто має доступ до певного інтересу на даний час, а тому і володіє прийняттям рішення, і завжди будуть і ті на яких це рішення впливає. Під рішенням науковці вважають певні особливості здійснення влади. Це політика, яка спирається на суворе позбавлення одних потрібного ресурсу і наділення ним інших. Це своєрідна санкція , яка виявляє свої особливості в певному культурному політичному середевощи, або безпосередньо в суспільстві. В даному випадку ці санкції є і тоді коли вони безпосередньо приймаються для нейтралізації противники, а є й тоді, коли розділення владними відносинами певного ресурсу тільки назріває. Також санкції можуть бути здійсненні в тих ситуаціях, в яких бажаний результат поки не здійснений і за допомогою санкції його намагаються досягнути. Саме оця небезпека санкцій відрізняє владу від просто впливу індивіда один на одного. З одного боку влада розглядається як здатність вести контроль над іншими, а з іншого виступає як певний статус за допомогою якого приймаються рішення і є можливість приймати міри, санкції для закріплення цієї влади.

Читайте також: Влада Єгипту пообіцяла покласти край акціям прихильників Мурсі

Також акцент у праці автори ставлять на понятті цінностей у суспільстві. Лассуелл і Кеплен вважали цінності основою яка надає просто соціальним відносинам владне забарвлення і зміст. Проте не всі цінності можуть породжувати владні відносини і потребу володіти ними.  Існування ж значущих довгий час,  неминучих цінностей визначає характер сталих соціальних відносин людей, тобто владних відносин.  У зв’язку з тим,  що в суспільстві існує соціальна нерівність,  цінності розподілені між його членами нерівномірно.  Саме на нерівному розподілі цінностей і будуються відносини влади і підкорення.  Такі відносини виникають в результаті взаємодій,  що повторюються,  коли,  з одного боку,  є в наявності потреба в придбанні цінностей або контролі над ними,  а з другого — є ресурси бажаних цінностей.

Продовження: Влада як вид соціальних відносин в трактуванні Г. Лассуела і А. Кеплена

About The Author

Comments

Comments are closed.